Bank és bankszámla kiválasztása

Egyszerűsített bankváltás
Bankszámlaváltást/bankváltást megelőzően érdemes az alábbi szempontokat saját érdekeink szem előtt tartásával átgondolni.

Határozza meg a váltás kiváltó okát/okait! Amennyiben valamely szolgáltatással kapcsolatban van problémája, esetleg annak díja nem megfelelő, vagy szívesen venne igénybe hasonló, de kedvezőbb feltételekkel bíró szolgáltatást, ne hamarkodja el a bankváltást!
Célszerű először a jelenlegi, számlavezető bankjának kínálata mellett más bankok kínálatát is áttekinteni, van-e az igényeinek megfelelő termék, szolgáltatás.
A választásnál fordítson figyelmet az Ön számára fontos szempontokra, mint például a bankfiók elérhetősége/elhelyezkedése, nyitvatartási ideje, van-e ATM a lakhelye, munkahelye közelében, stb. Ezzel kapcsolatosan segítséget nyújt az MNB Országos fiók- és ATM kereső alkalmazása
MIT JELENT ÉS HOGYAN KEZDEMÉNYEZHETŐ AZ EGYSZERŰSÍTETT VAGY „EGYABLAKOS” BANKVÁLTÁSI ELJÁRÁS?
A bankváltástól sokakat visszatarthat, hogy bonyolultnak találják az ezzel kapcsolatos ügyintézést. Az „egyablakos” bankváltás ezt a folyamatot egyszerűsíti.

Az eljárás megindítását a számla tulajdonosa(i) a kiválasztott új banknál kezdeményezheti(k). A közös számlák esetén erre csak együttesen van lehetőség. Ezt a számlaváltási meghatalmazás kitöltésével teheti(k) meg, melyet a régi bank nem utasíthat vissza. A meghatalmazást követő 2 munkanapon belül az új bank felkéri a régit, hogy 5 munkanapon belül adja át neki a következőket:

A beérkező ismétlődő átutalások, a rendszeres ismétlődő átutalási megbízások, valamint a beszedési felhatalmazások adatait (például az utalás összege, gyakorisága, határideje, azonosítója).
Az adatokat a megelőző 13 hónapra vonatkozóan kell átadni. (Az átadott adatokról díjmentes kimutatást kell adni a számlatulajdonos részére is, ha ezt kéri.)
Ne feledje! Ön nyilatkozatban meghatározhatja azt a kezdő munkanapot, amelytől a különböző tranzakciókat az új számláról kell teljesíteni. Ennek legkorábbi időpontja az adatok új intézményhez történő megérkezését követő 6. munkanap. Rendelkezhet arról is, hogy mikor kerüljön felmondásra a régi számla.

Amennyiben a feltételek teljesülnek, az adatok átadását követően a korábbi számla megszűnik, a bankszámlán lévő pozitív egyenleg utalásra kerül az új számlára. Ezalól kivétel például – vagyis nem szüntethető meg a számla – ha a számlán negatív egyenleg (például folyószámlahitel-tartozás) van. Erről a pénzügyi intézmény haladéktalanul köteles tájékoztatni a fogyasztót. Ne feledje: a felmondás napja előtt a régi szolgáltató nem tilthatja le a bankkártyá(ka)t.

A bankszámla megszüntetésének nem lehet akadálya az, ha több szolgáltatással együtt (például netbankkal, sms-szolgáltatással, biztosítással) bankszámlacsomagban vette igénybe a szolgáltatást vagy egyéb kapcsolata (például hitelszerződés) is van.

Amennyiben a bankváltás során nem merül fel zavaró tényező, a bankváltás elvileg akár 13 munkanapon belül le is bonyolódhat.

Ha minden szempontot figyelembe véve, a várható következményeket mérlegelve úgy dönt, hogy megszünteti jelenlegi bankszámláját és másik szolgáltatónál nyit újat, az ügyintézés megkezdése előtt az alábbiakra legyen tekintettel!

 • Térképezze fel, hogy milyen kapcsolódó szolgáltatásokat vett igénybe a régi szolgáltatónál, és azt is, hogy a hasonló szolgáltatást megkapja-e az új számlához is.
 • Még a bankváltás kezdeményezése előtt egyenlítse ki a számlán lévő folyószámlahitel-tartozást, hiszen negatív egyenleggel a számlát nem lehet lezárni.
 • Az átmeneti időszakban is tartson annyi pénzt a régi számlán, hogy a korábbi tranzakciók teljesíthetők legyenek.
 • Érdeklődjön a számlaváltás lépéseiről és ezek határidejéről, a szolgáltatók feladatairól, és ha vannak, a felszámított díjakról.

Amennyiben bankszámláját úgy szeretné megszüntetni, hogy nem kíván azonnal új számlát nyitni, gondolja át a számla megszüntetésének okát és várható következményeit, valamint tájékozódjon szolgáltatójánál az ügyintézés feltételeiről.

Bankszámlák csoportosítása

A köznapi értelemben használt bankszámla kifejezés egy gyűjtőfogalom, mivel célját tekintve valójában többféle bankszámlát különböztetünk meg:

 • fizetési számla, amely elsődlegesen pénzforgalom lebonyolítására nyitható bankszámla
 • alapszámla, amely egy új, előre rögzített díjú speciális folyószámla, amit 2016. október 15-től valamennyi bank köteles a kínálatában szerepeltetni
 • betétszámla, amely a betétben elhelyezett megtakarítások őrzésére szolgál,
 • hitelszámla, ami jellemzően az intézménnyel kötött kölcsönszerződéshez kapcsolódik, valamint
 • léteznek egyéb, elkülönített célú számlák, mint például fedezeti számla vagy letéti számla.

A bankszámlákat csoportosíthatjuk devizanem, igénybe vevői kör és funkció szerint.

DEVIZANEM SZERINT

Bankszámla nyitható bármelyik hazai vagy külföldi hitelintézetnél, számlánkat pedig vezettethetjük forintban vagy devizában. A forintszámla után Magyarországon EUR-, az USD-, a GBP-, és a CHF- alapú bankszámla a leggyakoribb.

A devizaszámla esetében sem a számla terhelése, sem a jóváírás esetén nem kell számolni az adott deviza vételi és eladási árfolyama közötti különbözettel abban az esetben, ha a terhelés, jóváírás az adott pénznemben történik. Akkor praktikus devizaszámla nyitása,

 • ha például a jövedelmünket, rendszeresen érkező átutalást devizában kapjuk,
 • megtakarításainkat devizában szeretnénk gyarapítani, illetve felhasználni,
 • esetleg jelentős forgalmat bonyolítunk külföldi pénznemekben.

Forint számlára is érkezhet devizaátutalás és -befizetés, valamint kifizetést is teljesíthetünk devizában, azonban fontos figyelembe venni, hogy ilyenkor a pénzügyi intézmény az átváltásért konverziós (átváltási) díjat számíthat fel.

IGÉNYBEVEVŐI KÖR SZERINT

A bankszámlák jelentős része bármely 18. életévét betöltött személy számára elérhető, míg léteznek olyan számlák, amelyeket csak egy meghatározott kör vehet igénybe, például diákok, 18 éven felüli nappali tagozatos hallgatók, nyugdíjasok, bizonyos foglalkozási kategóriába tartozó dolgozók (pl. orvosok, jogászok, ügyvédek).

FUNKCIÓ SZERINT

Egy számlacsomagon belül a főszámlához több alszámla is kapcsolódhat. Főszámlának tekinthető a számlacsomagon belül az a számla, melyet a pénzügyi szolgáltató így nevesít, és amelyről általában a lehető legtöbb számlaművelet a lehető legkevesebb korlátozás mellett érhető el. Ez a számla lakossági fizetési számla néven ismert.

Alszámla valamely főszámlához nyitható, tipikusan betételhelyezés céljából, illetve meghatározott céllal, például biztonsági okból bankkártya-használathoz vagy internetes vásárláshoz.

Amennyiben bankkártya-használathoz vagy internetes vásárláshoz igényelünk alszámlát, a számlán nem szükséges folyamatosan pénzt tartani, hiszen akár a vásárlás előtt néhány perccel feltölthetjük az intézmény internetes felületén a tetszőleges összeggel.

Az internetes vásárlások biztonságát teremti meg a kizárólag az interneten végzett tranzakciók ellenértékének kiegyenlítésére szolgáló internet/webkártya és a hozzá, illetve a főszámlához kapcsolódó alszámla, az ún. elkülönített kártyaszámla vagy webszámla.

Alapszámla

Az Európai Parlament és az Európa Tanács 2014-ben elfogadott egy minden tagállamra nézve kötelező irányelvet a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról. Ennek értelmében 2016. október 15-től Magyarországon is köteles valamennyi bank a kínálatában szerepeltetni az úgynevezett alapszámla konstrukciót. Ha Ön még nem rendelkezik fizetési számlával vagy a már meglévőt felmondja, és rendelkezési jogosultsága sincs más bankszámla felett, alapszámlát nyithat. Az alapszámla alapdíja nem lehet több mint a megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-a. A havidíjért cserébe:

 • az adott hónapban magyarországi ATM-ből két készpénzfelvételt hajthat végre, melynek együttes összege nem haladja meg a 150 000 Ft-ot vagy az intézmény saját bankfiókjából vesz fel készpénzt maximum egyszeri 50 000 Ft értékben;
 • valamint a rendszeres utalásokon felül papír alapon vagy elektronikusan legfeljebb havi 4 átutalást bonyolíthat le. Az összes utalás összege nem lehet több mint 100 000 Ft.

Az ezen felül lebonyolított fizetési műveletek (például utalások) száma – a napi biztonsági limitet kivéve – sem korlátozható, azonban azok díját a bankok a szokásos árképzési gyakorlatuk alapján határozzák meg. Szintén előírás, hogy a pénzügyi szolgáltató nem számíthat fel díjat a forintban történő bankkártyás fizetés, az alapszámlára forintban való készpénzbefizetés, valamint a számlára érkező beszedési megbízás esetén sem.

Fontos tudni, hogy hitelkeret nem kapcsolódhat az alapszámlához.