Díjmentes tanácsadásra hitelfelvétel előtt itt jelentkezhet:

 

Megnyitom

 

 

A hiteltanácsadó utat mutat Önnek a hitelfelvétel során!

Az ember élete során kerülhet olyan helyzetbe, amikor a saját megtakarításai és anyagi lehetőségei kibővítésére hitelt kell felvennie. Ez annak függvényében, hogy milyen céllal történik, kellően összetett folyamat (lehet). Ennek során nagyon sok olyan akadály tornyosul az ügyfél előtt, amit előre nem látott, nem láthatott. A folyamat, az egyes lépések megismertetésében és ennek végigkövetésében van jelentős szerepe a tanácsadónak. Tevékenységüket az MNB szabályozza, tehát az ügyfelektől anyagi ellenszolgáltatást ennek a tevékenységnek a végzéséért nem kérhetnek. Ön - mint ügyfél - bízza meg az ügyintézéssel, ad engedélyt az Ön adatainak kezelésére és hatalmazza fel arra, hogy az információk birtokában az Ön számára a legjobb döntés meghozatalában segítsen. Innentől kezdve a tanácsadó Önt fogja képviselni a bank felé.

 

Hitelfelvétel: melyik az Ön számára a legmegfelelőbb?

Hitelt sokféle céllal vehet fel valaki. Akár szabad felhasználásra, vagy ingatlan vásárlásra, felújításra stb.

Hitelt - rövid-közép-hosszútávra - többféle intervallumra vehet fel valaki. Jó döntésének meghozatalához vajon rendelkezik annyi idővel, hogy valamennyi bankot végigjárja a legjobb ajánlatért? Manapság nagyon jó társ ebben a keresésben az internet. Az embert azonban még nem tudja pótolni. A banknak van egy adott nyitvatartási ideje. Oda ritka esetben lehet ettől eltérő időben betérni. A bank egy adott hirdetmény, egy adott kondíciós lista alapján ajánlhat Önnek megoldást. Attól eltérni kevés lehetősége van. És vajon egy ügyintéző akár egy órát is hajlandó egy-egy ügyféllel beszélni arról, hogy milyen is az ügyfél helyzete, mi a konkrét célja a hitelfelvétellel? Ezeket a kérdéseket kell mérlegelni, mielőtt bármit tesz is valaki.

 

Hiteltanácsadó cégek: miért jók?

A hiteltanácsadó cégek az MNB által regisztrált szakértőket alkalmaznak, akiknek folyamatosan naprakész információkkal, naprakész tudással kell rendelkezniük. Számukra adottak a technikai lehetőségek ahhoz, hogy több pénzintézet ajánlatához hozzáférjenek, azokat különféle szempontok alapján az ügyfél számára össze tudják hasonlítani.

Ami ezek mellett nem elhanyagolható, hogy sok esetben  egyedi kedvezményt tudnak adni!

 

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)

Mire? A CSOK a családok lakáshoz jutását elősegítő támogatási forma, vissza nem térítendő állami támogatás formájában. 2008.július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez, vagy összkomfortos új lakás vásárlásához, illetve legfeljebb 350 000 Ft/m2 vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához vagy bővítéséhez lehet igénybe venni.
Kinek? A CSOK-ot a meglévő gyermekekre tekintettel bárki igényelheti, viszont jövőben születendő gyermeket csak a házaspárok vállalhatnak.
Jövőben születendő gyermek(ek) vállalása oly módon is megvalósulhat, hogy az igénylők egy meglévő gyermekre még egyet vagy kettőt, vagy három gyermeket vállalnak.

62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az adós eredeti szerződési feltételeknek megfelelő teljesítése nem érinti a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium hatályát.

(2) Az R. 1. § (1) bekezdése szerinti teljesítés esetén a teljesítést a szerződésnek a moratórium elrendelése előtt hatályos rendelkezései szerint kell jóváírni.

(3) Az R. 1. § (1) bekezdését a munkáltatói kölcsönre is megfelelően kell alkalmazni.

(4) Az R. 8. §-ától eltérően az R. 1. § (1) bekezdése alkalmazásában adósnak minősülnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi vállalkozások és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti befektetési alapok is.

(5) Az R. 1. § (2) bekezdését a garanciaszerződésre, illetve a garanciavállaló nyilatkozatra is megfelelően kell alkalmazni.

2. § (1) A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

(2) A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

(3) A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

(4) A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

3. § A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerint folyósított kölcsön alapján fizetendő kezességvállalási díj az R. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt elengedésre kerül.

4. § (1) Az R. 2. §-ában foglalt rendelkezéseket az R. hatálybalépésétől kötött szerződésekre 2020. december 31-ig kell alkalmazni. Amennyiben e határidő nem kerül meghosszabbításra a teljes hiteldíj mutató tekintetében, ezt követően az adott hitelező szerződéskötéskor érvényben lévő hirdetményében meghatározott teljes hiteldíj mutató válik irányadóvá.

(2) Az R. 2. §-a alkalmazásában az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára.

5. § Az R. 1. §-a szerint módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

6. § (1) Az R. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek vételárrészlet-fizetési és bérletidíj-fizetési kötelezettségére is megfelelően alkalmazni kell.

(2) A Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. december 31-ig a bérleti díj meg nem fizetése miatt nem él a felmondás jogával.

7. § (1) Az R. 1. § (1) bekezdése alkalmazásában adósnak minősül a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adós, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fizetési haladék kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, az R. 1. § (1) bekezdésében felsorolt, hitelviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, az R. hatálybalépése után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Legfrissebb - aktuális - CSOK tájékoztatók:

 

Akadálymentesítési támogatás tájékoztató

Használt lakás vásárlási tájékoztató

Lakásbővítés tájékoztató

Lakásépítés tájékoztató
(legalább három gyermek)

Lakásépítés tájékoztató
(legfeljebb két gyermek)

Lakáskorszerűsítés tájékoztató

Új lakás vásárlási tájékoztató
(legalább három gyermek)

Új lakás vásárlási tájékoztató
(legfeljebb két gyermek)

Babaváró hitel